Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)

Koronavirusler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. 

El yıkama ve kişisel hijyen önlemleri COVID-19 ( Yeni Koronavirüs Hastalığı) dan korunmada en önemli yöntemlerdendir.​


Covid-19 Nedir ? ve Etkileri Nelerdir ?
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin ÇAĞ
Covid-19 Nedir ? ve Nasıl Korunmalıyız ?
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hatice İKİIŞIK