Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)

Bilgilendirme Faaliyetleri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararıyla Üniversitemizde yüzyüze eğitim-öğretime ara verilmesinden hemen önce, koronavirüs (Covid-19) salgını hakkında Üniversitemiz personeli ve öğrencilerimizi bilinçlendirmek amacıyla, 4 Mart 2020 tarihinde bir bilgilendirme programı gerçekleştirilmiştir. Bu programda, Tıp Fakültemizden uzman hekimlerimiz virüsün etiyolojisi ve epidemiyolojisi hakkında önemli bilgiler paylaşarak salgından korunmak için alınması gereken tedbirleri katılımcılara aktarmıştır.

Üniversitemizde yüzyüze eğitim-öğretime ara verilmesinden sonra ise, öğrencilerimize ve personelimize, koronavirüsle mücadelede uygulayacakları tedbirler hakkında e-posta, sms ve sosyal medya yoluyla sürekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu bağlamda COVID-19 web sayfamız hizmete sunulmuş olup Sağlık Bakanlığımızın salgınla mücadeleye yönelik uyarıları hem bu sayfada hem de sosyal medyada mensuplarımızla ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili çeşitli web toplantıları düzenlenmiş ve öğretim üyelerimizin salgının çeşitli boyutlarıyla ilgili uzman olarak katıldıkları medya programlarının kayıtları da web sayfamızda ve sosyal medyada paylaşılmaktadır.