Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)

(I) Koranavirüs Tedbirleri Kapsamında Mensuplarımıza Duyuru

13.03.2020

1- Üniversitemizin akademik ve idari personelinden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul müdürleri, enstitü müdürleri, daire başkanları hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılacak; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin talepleri karşılanacak, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinleri kullandırılabilecek; diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer'î mevzuat çerçevesinde işlem yapılacaktır.

2-  Akademik ve idari personelimizin önceden planlanmış olan seyahatleri de dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

3- Öğrencilerimizin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetler, müsabaka gibi önceden planlanmış faaliyetler de dahil olmak üzere üniversitenin bilgisi ve iznine tabi yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

4- 16 Mart 2020 tarihi itibariyle eğitim-öğretime verilen 3 haftalık ara, tüm lisans programları ile lisans düzeyindeki staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrencilerimizi de kapsamaktadır.

5- Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrenciler de tatil kapsamındadır.

6-  Uzaktan öğretimle ilgili usul ve esaslara göre açılmış, halihazırda uzaktan eğitimle yürütülmekte olan programların, uygulamalı ve yüz yüze eğitimleri hariç olmak üzere, eğitimlerine devam edilecektir.

7-  Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitimin uzaktan erişim yoluyla sunulmakta olan kısmının sürdürülüp sürdürülmemesi hususu Rektörlüğümüzce ayrıca değerlendirilecek olup sınavlar eğitim-öğretime ara verme kararının kaldırılmasından sonra planlanacaktır.

8- Tüm eğitim-öğretim programlarımız için yeni bir akademik takvim belirlenerek ilerleyen günlerde ilan edilecektir.

9- Tüm öğrencilerimize (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte salgının durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başka sorunlar ile karşılaşabilecekleri önemle duyurulur.

10- Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana, Proje Tabanlı Mevlana programları ile ilgili çağrılar iptal edilmiştir.

11- Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurtdışında olup dönen veya dönecek öğrencilerimizin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirler Üniversitemiz yetkili kurullarınca alınarak öğrenci özelinde değerlendirilecektir.

12- Tıp Fakültemizdeki intörnler, gönüllü olarak talep etmeleri ve Üniversitemizce uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda yer alabileceklerdir.