Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)

(II) Koranavirüs Tedbirleri Kapsamında Üniversitemiz Mensuplarına Duyuru

19.03.2020

18.03.2020

ÜNİVERSİTEMİZ MENSUPLARINA DUYURU

Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesi üzerine

A- Üniversitemiz salgının yayılmasını önleme amaçlı tedbirlerini hızla almıştır. Bu tedbirler doğrultusunda Üniversitemiz ortak mekanları dezenfekte edilmiş, öğrenci ve personelimiz hastalık hakkında bilgilendirilmiş, yemekhane denetimleri arttırılmış, yurt dışından gelen öğrenci ve personelimize uygulayacakları tedbirler hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Üniversitemiz tarafından hastalıkla ilgili gerekli korunma koşulları sağlanmıştır. Bunlara ilave olarak Üniversitemiz Yönetim Kurulu 11.03.2020 Tarihinde 2020/07-14 nolu kararı ile fakülte ve idari birimlerin temsilcilerinden oluşan, Koronavirüs Kontrol ve Korunma Komitesi (KOVKOM) teşkil etmiştir.

B-  Yüksek Öğretim Kurulu’nun 13.03.2020 tarih 73112577-000-E.21113  nolu kararına binaen;

1.  60 yaş ve üzerinde bulunanlar, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği dezavantajlı gruplar, bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp-damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar idari izinli sayılmış,  

2.  Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin talepleri karşılanmış, yıllık izin hakkı bulunmayanlara mazeret izinleri kullandırılmış,

3. Üniversitemizde görev yapan  akademik  ve  idari  personelin  önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışları  iptal edilmiş,

4.  Eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetleri (önceden planlanmış olanlar dahil) iptal edilmiş,

5.  Örgün  eğitim  programlarına  devam  eden  tüm  lisans  öğrencileri  gibi sağlık,  öğretmenlik,  fen  ve  mühendislik  programlarından  staj,  intörnlük  ve  uygulamalı eğitimleri olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitimlerine ara verilmiş, bu kapsamda öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için programı yürüten dekanlıklar ve müdürlüklerce Yüksek Öğretim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmış, Tıp fakültesinde uzmanlık eğitimi alanlar, YÖK Kararının 5. maddesinde belirtilen kapsam dışında tutularak 1. ve 2. maddesi kapsamında değerlendirilmiş,

6. Tıp Fakültesindeki intörn doktorlar ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümündeki intörn hemşirelerin 5 Nisan 2020 tarihine kadar 3 hafta süresince izinli sayılmalarına ve gelişen duruma göre hak kaybı yaşamalarını önleyecek şekilde programlarının düzenlenmesine karar verilmiş,

7.   Türk  ve  yabancı  uyruklu öğrencilerimizin  yurt  dışına  çıktıkları  takdirde,  dönüşte salgının  durumuna  göre  sorun  yaşayabilecekleri,  uçuşlarının  iptal  olabileceği, döndüklerinde  en  az  14  gün  eğitime  devam  edemeyebilecekleri  ve  başkaca  sorunlar yaşayabilecekleri hususunda fakülte sekreterliklerince e-posta ve telefon yolu ile bilgilendirilmişler,

8.  Yurt dışı çıkış ve giriş yapan öğrenciler tespit edilerek, bilgileri ilgili kurumlar ile gerekli tedbirleri almaları amacı ile paylaşılmış,

9.  Mevlana  veya  Erasmus  gibi  değişim  programları  kapsamında  yurtdışında  olup yurda dönen öğrencilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirler alınmış,

10. Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimi, Mevlana, Proje Tabanlı Mevlana programları ile ilgili çağrılar, Yükseköğretim Kurulu Kararı doğrultusunda  iptal edilmiştir.

 

C- Üniversitemizde alınmış olan önlemleri değerlendirmek ve gelişmeler doğrultusunda yeni tedbirleri görüşmek üzere bir araya gelen Koronavirüs Kontrol ve Korunma Komitesi tavsiyeleri de dikkate alınarak;

1)  YÖK Başkanlığının 18.03.2020 tarihli açıklaması doğrultusunda teorik derslerin uzaktan eğitime geçirilmesi için gerekli ilave uzaktan eğitim hazırlıkları yapılmakta olup,

a)   Uzaktan eğitimin 23.03.2020 tarihinden itibaren başlatılmasına,

b)   Uzaktan eğitimin nasıl yapılacağına dair bütün öğretim elemanlarına el kitabı video yoluyla eğitim verilmesine, talep halinde doğrudan bilgilendirme yapılmasına,

c)  Teorik derslerin (engelli öğrenciler de dikkate alınarak) takip edilmesine imkan verecek şekilde internet altyapısı kullanılıp, tekrar izleme imkanı verecek şekilde kayıt altına alınarak verilmesinin sağlanmasına,

d)  Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin takvimin daha sonra ayrıca  bildirilmesine, sınav sürecinin “kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma" koşulunu sağlaması kaydıyla dijital ortamda da yapılabilme altlığının hazırlanmasına, 

e) Uygulamalı eğitimlerin uygun zamanda, yoğunlaştırılmış akademik takvim oluşturulmak suretiyle yapılmasına,

 

2) Tıp Fakültesindeki intörn doktorlar ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümündeki intörn hemşirelerin, mevcut durumda izinli sayılma hallerinin 06.04.2020 tarihine kadar devamına ( ihtiyaç durumunda izinlerinin iptal edilerek göreve başlamalarının sağlanması kaydı ile), gelişen duruma göre hak kaybı yaşamalarını önleyecek şekilde programlarının düzenlenmesine,

3)  Toplu taşıma ile yapılan ulaşımı azaltarak personelin sağlığını korumak maksadıyla Tuzla-Orhanlı ve Kartal-Atalar yerleşkelerimizden servislerin 15.00 ‘da hareket etmelerinin sağlanmasına,

karar verilmiş olup, üniversite ortamlarında alınan tedbirlerin uygulanması hususunda bütün akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin gösterdikleri yüksek hassasiyetin devamının önemi hususunu bilgilerinize rica ederiz.