Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)

Salgın Sürecinde Uzaktan Öğretim

Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tedbirleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen uzaktan öğretime geçme kararı doğrultusunda, Üniversitemiz Senatosunca alınan karar sonrasında, Üniversitemizde 23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan öğretime geçilmiştir. Bütün fakülte ve bölümlerimizde teorik dersler ve uygulamalı derslerin de uzaktan öğretimle yapılabilecek kısımları için uzaktan öğretim uygulaması planlandığı şekilde yürütülmekte olup, 2019-2020 Bahar Eğitim-Öğretim Dönemi uzaktan öğretim süreci 15 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacaktır.

Uzaktan eğitim süreciyle esas olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

Senkron ve asenkron uygulamalar: Üniversitemizin uzaktan öğretim sürecinde ALMS öğrenme yönetim sistemi, Edmodo öğrenme yönetim sistemi ve Zoom video konferans uygulamaları kullanılmaktadır.

Sınav uygulamaları: Öğretim elemanlarımız ile “Uzaktan Öğretim Sürecinde Kullanılabilecek Sınav Çeşitleri” kılavuzu paylaşılmıştır. Bu kılavuzda, internet ortamında gerçekleştirilebilecek çeşitli ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili bilgilendirme yapılmıştır (örneğin Çevrimiçi Sınavlar, Quizler, Sözlü Sınavlar, Ödevler ve Projeler, Uygulamalı Sınavlar).

Öğretim elemanlarına verilen çevrimiçi eğitimler: Üniversitemizde uzaktan öğretim sürecinde kullanılan Edmodo, Zoom ve ALMS uygulamaları ile ilgili eğitim kılavuzları ve videolar öğretim elemanlarıyla paylaşılmıştır. Ayrıca üniversitemizin öğretim elemanlarına yönelik webinar’lar düzenlenerek uzaktan öğretime geçiş süreci kolaylaştırılmıştır. Öğretim elemanlarımız uygulamalarla ilgili sorun yaşamaları halinde Bilgi-İşlem Daire Başkanlığımız ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz’den (UZEM) destek alabilmektedir.

Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları: Üniversitemizde uzaktan öğretim sürecinde kullanılan Edmodo, Zoom ve ALMS uygulamaları ile ilgili öğrencilerle eğitim kılavuzları ve videolar paylaşılmıştır. Öğrencilerimiz uygulamalarla ilgili sorun yaşamaları halinde Bilgi-İşlem Daire Başkanlığımız, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (UZEM) ve ilgili öğretim elemanlarından destek alabilmektedir.